České strieborné mince 2011

 
   

200. výročie započatia výučby na Pražskom konzervatóriu

 

100. výročie prvého diaľkového letu Jana Kašpara

 

500. výročie narodenia Jiřího Melantricha z Aventina

Česká pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Kč

 

Česká pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Kč

 

Česká pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Kč

     
31,50 €
  28,50 €
Posledný kus
 
 
Posledný kus
 
 

400. výročie úmrtia Petra Voka z Rožmberka

 

200. výročie narodenia Karla Jaromíra Erbena

Česká pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 200 Kč

 

Česká pamätná strieborná minca nominálnej hodnoty 500 Kč