20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

 

10. výročie používania eura

Obálka prvého dňa (FDC)

 

Numizmatická obálka

   
5,50 € s DPH
  25,50 € s DPH